case study 導入事例

 • 2021/11/30 財務改善

  条件変更、新規資金調達の銀行交渉

 • 2021/10/28 組織改革

  人事評価制度の導入に向けたハンズオン支援

 • 2021/10/28 組織改革

  経営幹部育成による組織力強化

 • 2021/02/17 業務改善

  業務棚卸による業務効率化を実現